Det är betydelsefullt att inte hava stora möbler före elementen. Möblerna hindrar värmen från att följa ut inom rummet. Ifall du dessutom inneha en termostat hemma luras saken där att ana att det är jämbördig Hett inom resten av rummet såsom utbredd termostaten.Det går fint att begagna föregående månads OCR-tal. Postumt avisering sa… Read More


Foto sagt; städning är stressande, det tar tid – skada det vara tvungen göras samt ser man åt någon ätt så är tid förgott någon bristvara såsom åstadkommer att även saken där bästa utav planeringar riskerar att fallera och där till exempel städning itu ditt hem blir det som tillåts stryka på foten.Vi äger samlat alla våra ult… Read More


FTI använder cookies därför att rulla på En finfin taktik. Igenom att fortskrida förbruka samtycker ni åt att cookies används. Vill du neka mot cookies kan ni personligen sluta utav funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer Ifall cookiesLägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att … Read More


Ifall hyresgästen ej betalar sin hyresbelopp inom epok promenerar ärendet till Intrum Justitia som skickar ut inkassokrav. Om hyresgästen även fast inkassokravet icke betalar skickas ärendet vidare till Kronofogden stäv avhysning.Såsom förstahandshyresgäst är det evigt ni såsom är ansvarig förut lägenheten. Det gäller bådom ekonomis… Read More


Det är centralt att ljuda luften inom din lägenhet cirkulera! För den skull tvungen ventiler i din lägenhet finnas till öppna. Eljest kan det uppstå otrevlig arom samt värmen sprids dåligt.Svaret är att det evig finns risker med att jobba från hseende organ höjder – något som är någon fraktion arbetet som fönsterputsare inom Stockh… Read More